दहावी/बारावी नंतरअभ्यास करावा का?

2177 View

Publish Date:
2017-04-27
Category:
स्पर्धा परीक्षांची तयारी करताना

दहावी बारावी नंतर UPSC- MPSC चा अभ्यास/ क्लास करावा का?--- माझ्या दृष्टीने भीती वाटावा असा प्रश्न आहे. महाराष्ट्रात आज हजारो विद्यार्थी दहावी बारावी नंतरच UPSC- MPSC चे क्लासेस लावतात. (विचार करण्यासारखी बाब – हा ट्रेंड महाराष्ट्र सोडून इतरत्र फारसा नाही, दिल्लीतही नाही.) या विषयाशी निगडीत बाबींचा उहापोह मी पुढील Video त केला आहे. --- अतुल लांडे, संचालक सिनर्जी स्टडी पॉईंट

स्पर्धा परीक्षांची तयारी बरेच जण करत असतात आणि दिवसेंदिवस ही परीक्षा देणाऱ्यांची संख्या वाढतच आहे. असे असले तरी परीक्षा देणारे सगळेच पास होत नाहीत. स्पर्धा परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी केवळ इच्छाशक्ती आणि ध्येय असून चालत नाही तर सुयोग्य दृष्टीकोन म्हणजेच Approach  आणि डोळसपणे केलेली तयारी अत्यंत गरजेची असते. अभ्यास चालू करताना जर काही मुद्द्यांचा आपण विशेष विचार केला तर सुरुवातीलाच होणाऱ्या काही चुका टाळता येतील. त्या दृष्टीने सिनार्जीचा हा प्रयत्न. या व्हिडिओ सिरीजच्या माध्यमातून, स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांशी सिनर्जी स्टडी पॉईंट, पुणे चे संचालक श्री. अतुल लांडे, काही महत्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करतील.